Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:



Какво е преотстъпването на служители?

Преотстъпване на служители означава, че дадена агенция за подбор на персонал предоставя на фирмата на клиента служителите си за определено време. Повечето фирми, които са наши клиенти, са социални служби и институции, домове, служби за грижи и болници. Служителите работят във фирмата на клиента за определено време или понякога и за по-дълго. Ние им плащаме и ги осигуряваме. Този модел е известен като временна заетост.

Каква е разликата между преотстъпване на служители и временна заетост?

Тези понятия като цяло означават едно и също. Преотстъпване на служители обаче е коректният термин.

Какви са предимствата на модела в областта на грижите?

Точно в областта на грижите преотстъпването на служители (временна заетост) е интересно: 1. Много случаи, в които са необходими грижи, не са постоянни, така че една гъвкава във времето работа предлага точно подходящия модел. 2. В областта на грижите работят много жени, които след майчинство отново са се върнали към професията си. При нас те могат отново да започнат работа или да работят почасово. 3. Хората, които искат да работят за ограничен период от време поради различни причини, намират подходящата оферта във временната заетост. 4. Болногледаческата работа често не отговаря точно на очакванията. При нас болногледачите се запознават с различните оферти. При нас болногледачите могат да се ориентират и по-късно да решат за дадена служба.

Какви са предимствата на домовете, болниците и службите за грижи?

1. В случай на увеличена нужда от персонал могат да реагират гъвкаво. 2. Болногледачите работят с хора. Социалните компетенции са точно толкова важни, колкото професионалните. Благодарение на преотстъпането на служители можете първо да се запознаете със служителите, преди да ги назначите за постоянно. 3. Много болногледачи са от други европейски държави и работят само сезонно. За тези хора преотстъпването на персонал е идеално. Впрочем, ние говорим полски, хърватски, унгарски и български език. 4. В случай на краткосрочни грижи, свързани с болести, предлагаме използването на медицински персонал, който е гъвкав във времето.

При кого са назначени служителите?

Болногледачите или медицинските специалисти са назначени в Brilliant Personaldienste. Ние плащаме заплати и социални осигуровки за тях.

Грижи и тарифа. Важи ли това и при преотстъпването на служители?

Да. Федералният съюз на работодателите от агенциите за подбор на персонал, накратко BAP, и Германския съюз на профсъюзите (DGB) са се споразумели за колективен трудов договор, в който са регламентирани заплащането, работното време, правото на отпуск и всичко останало. Ние работим с тези колективни трудови договори. И тъй като ценим нашите болногледачи, плащаме дори над тарифата.

Трябва ли аз като болногледач да плащам за
посредничеството?

Не. Никога не искаме пари от Вас за нашите услуги. Ако някой от посредниците иска пари от Вас, незабавно се свържете с нас.

Как мога да кандидатствам за болногледач?

Има два начина за кандидатстване: за обявено свободно място или като кандидатура по собствена инициатива. В двата случая в рамките на два дни проверяваме Вашата кандидатура и Ви отговаряме, дали за Вас има място или не. Като първа кандидатура по принцип е достатъчна кратката кандидатура. Вашите шансове се увеличават, ако изберете подробната кандидатура на Brilliant. Можете да ни изпратите и двете кандидатури онлайн чрез нашия уебсайт.

Мога ли да кандидатствам по собствена инициатива?

Разбира се! При кандидатстването по собствена инициатива проверяваме, дали имаме подходящо място за Вас. Ако случаят е такъв, незабавно Ви информираме. Ако за съжаление нямаме свободно място, ние Ви регистрираме в нашата база данни. Вашата кандидатура има смисъл във всички случаи.

След краткосрочен ангажимент, оставам ли назначен при Вас?

Да. Ако Вашата поръчка е приключила, оставате служител на Brilliant Personaldienste. Незабавно търсим нова задача за Вас. Разбира се продължаваме да Ви плащаме заплата, все едно дали работите в някое болнично заведение или служба за грижи или не.

Ще работя ли извън мястото, на което живея?

Да, това се случва от време на време. Тези назначения обаче обикновено са ограничени във времето. През това време ще се погрижим за Вашето настаняване и ще Ви плащаме пътните разходи и разходите за храна.

Колко ще печеля като болногледач?

Заплатата Ви зависи от Вашата квалификация, Вашия опит и срока на работа в служба за грижи, болница, старчески дом или дом за грижи. Добре е да знаете: Плащаме над тарифата, тоест повече от договореното между BAP и DGB.