Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

Колективен трудов договор

Play video

If you would like to activate the video please click the video button. We would like to inform you that after activation sensitive data is transfered to the service provider

Временна заетост в областта на грижите И КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР. BRILLIANT PERSONALDIENSTE Е ЧЛЕН НА Федералния съюз на работодателите от агенциите за подбор на персонал (BAP).

Съюзът BAP отговаря за условията на труд и правно обезпечените трудови правоотношения. BAP се е споразумял за колективен трудов договор „Временна заетост“ с Германския съюз на профсъюзите, DGB, който важи и за професиите в областта на грижите за възрастни хора или болногледаческите грижи. Съставна част на този колективен трудов договор са регулациите за заплатата, извънредните плащания, като добавки за работа в неделя и по празници, както и за работното време и отпуските. Разбира се, като агенция за подбор на персонал ние стриктно се придържаме към колективния трудов договор. Освен това ние предлагаме на нашия персонал и други придобивки.

Нашите гарантирани придобивки

 

  • Заплащане над тарифата
  • Коледни премии и заплащане на отпуски
  • Законово регламентирано работно време
  • Право на отпуск
  • Добавки за работа през нощта, в неделя и по празници
  • Предоставяне на работно облекло
  • Допълнителни обучения и квалификации в социалната област