Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Zbiorowy układ pracy:
sprawiedliwe wynagrodzenie, dodatki za pracę w niedziele i święta,
unormowany czas pracy –
Brilliant Personaldienste jest członkiem BAP

Play video

If you would like to activate the video please click the video button. We would like to inform you that after activation sensitive data is transfered to the service provider

Copyright: BAP, Berlin

 

Federalne Zrzeszenie Pracodawców Dostawców Usług HR (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister, w skrócie BAP) jest największym zrzeszeniem pracodawców w branży. Angażuje się ono na rzecz partnerskich relacji pomiędzy dostawcami usług HR i związkami zawodowymi. W tym celu obie strony negocjują zbiorowy układ pracy.
 

  • SPRAWIEDLIWE WYNAGRODZENIE
  • DODATKI ZA PRACĘ W NOCY, W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
  • DOBRY CZAS PRACY
  • PRAWO DO URLOPU