Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

CZĘSTE PYTANIA:Czym jest pośrednictwo w zakresie użyczenia pracowników?

Pośrednictwo w zakresie użyczenia pracowników polega na tym, że agencja pośrednictwa pracowników użycza ich na określony czas w miejscach pracy w przedsiębiorstwie klienta. Przedsiębiorstwa klienta to najczęściej społeczne podmioty i placówki, domy opieki, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne i szpitale. Nasi pracownicy pracują w przedsiębiorstwie klienta tymczasowo lub też przez dłuższy okres. Ubezpieczenie i wynagrodzenie my pokrywamy. Taki model figuruje pod pojęciem pracy czasowej.

Jaka jest różnica między użyczeniem pracowników a pracą
czasową?

Oba te pojęcia oznaczają w zasadzie to samo. Użyczenie pracowników jest jednak pojęciem prawidłowym.

Jakie są zalety tego modelu w sektorze usług opiekuńczych?

Model użyczania pracowników (pracy czasowej) sprawdza się szczególnie w przypadku usług opiekuńczych: 1. Wiele sytuacji, w których wymagana jest opieka, nie trwa długo, a praca czasowo elastyczna stanowi dla nich dobre rozwiązanie. 2. W sektorze opieki pracuje wiele kobiet, które po okresie macierzyństwa ponownie wdrażają się do życia zawodowego. Z nami znów mogą wejść na rynek pracy lub pracować w niepełnym wymiarze. 3. Dla osób, które z różnych powodów chciałyby pracować tymczasowo, praca czasowa to doskonałe rozwiązanie. 4. Praca w charakterze opiekuna/opiekunki nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami. Opiekunowie i opiekunki zaznajamiają się u nas z różnymi podmiotami i placówkami. Stwarza im to możliwość zdobycia lepszej orientacji, a następnie dokonania przemyślanego wyboru w zakresie przyszłej pracy.

Jakie są zalety placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
pielęgnacyjnych i szpitali?

1. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania pracowników mogą zareagować w elastyczny sposób. 2. W centrum prac wykonywanych przez personel pielęgniarski jest człowiek. Umiejętności społeczne są tu tak samo ważne jak kwalifikacje zawodowe. Dzięki użyczaniu pracowników możecie Państwo najpierw ich poznać, zanim zapadnie decyzja o ich zatrudnieniu na stałe. 3. Wiele pracowników sektora opiekuńczego pochodzi z innych krajów europejskich i pracuje tylko sezonowo. Dla takich osób model użyczenia pracowników jest idealny. Swoją drogą mówimy po polsku, chorwacku, węgiersku i bułgarsku. 4. W przypadku tymczasowej opieki związanej z chorobą rozwiązanie stanowi zatrudnienie czasowo elastycznego personelu opiekuńczego.

U kogo pracownicy są zatrudnieni?

Personel medyczny bądź opiekuńczy jest zatrudniony w Brilliant Personaldienste. My przekazujemy wynagrodzenia i odprowadzamy składki na ubezpieczenia społeczne.

Opieka i taryfowa stawka wynagrodzenia. Czy obowiązuje to także w przypadku użyczenia pracowników?

Tak Federalny Związek Pracodawców Sektora Pośrednictwa Pracy, w skrócie BAP, oraz Niemiecki Związek Zawodowy (DGB) wynegocjowały układ zbiorowy, regulujący wynagrodzenia, czas pracy, roszczenia urlopowe i wszelkie dalsze kwestie. Postępujemy zgodnie z tym układem. Natomiast z uwagi na to, że wysoko cenimy personel pielęgniarski, płacimy wyższe stawki od wynegocjowanych w powyższym układzie.

Czy jako opiekun/opiekunka płacę za pośrednictwo?

Nie. Nigdy nie żądamy od Państwa wynagrodzenia za nasze usługi. Jeśli ktoś z pośredników żądałaby od Państwa wynagrodzenia, prosimy o kontakt z nami.

Jak mogę ubiegać się o pracę w charakterze opiekuna/opiekunki?

Istnieją dwa rodzaje aplikowania: gdy trwa nabór na określone stanowisko lub aplikacja z własnej inicjatywy. W obu przypadkach zweryfikujemy Państwa aplikację w przeciągu dwóch dni i przekażemy informację, czy kwalifikujecie się Państwo na to stanowisko. W przypadku pierwszego zgłoszenie kandydatury zwykle wystarczająca jest dla nas skrócona aplikacja. Szanse jednak rosną, gdy otrzymamy od Państwa szczegółowy profil tzw. „wspaniały”. Obie aplikacje można do nas wysłać przez naszą stronę online.

Czy mogę aplikować z własnej inicjatywy?

Oczywiście! W przypadku zgłoszenia kandydatury z własnej inicjatywy weryfikujemy, czy możemy zaoferować Państwu odpowiednią pracę. Jeśli tak jest, to szybko zgłosimy się do Państwa. Jeśli jednak w danej chwili będziemy dysponować odpowiednim stanowiskiem, wówczas włączymy Państwa do naszej bazy danych. W każdym jednak razie Państwa zgłoszenie ma sens.

Czy po okresie tymczasowej opieki zdobędę u Państwa
zatrudnienie?

Tak. Jeśli zakończy się zlecenie opieki tymczasowej, dostaniecie Państwo zatrudnienie w Brilliant Personaldienste. Natychmiast poszukamy dla Was nowego zajęcia. Będziemy oczywiście w dalszym ciągu płacić Państwa wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy właśnie pracujecie w jakiejś placówce i realizujecie usługi opiekuńcze czy też nie.

Czy będę pracować także poza moim miejscem zamieszkania?

Tak, zdarza się to od czasu do czasu. Prace te trwają jednak najczęściej przez krótki okres czasu. W takim przypadku zatroszczymy się o zakwaterowanie i wypłacimy Państwu ryczałtowy dodatek z tytułu zakwaterowania i podróży.

 

Ile zarobię pracując w charakterze opiekuna/opiekunki?

Państwa wynagrodzenie zależy od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia, czasu pracy w sektorze usług opiekuńczych, w szpitalu, domu seniora czy placówce pielęgnacyjnej. Dobrze wiedzieć: Zapewniamy wynagrodzenie powyżej stawek taryfowych, a zatem więcej niż wynegocjowały BAP i DGB.