Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Brilliant Personaldienste działa przede wszystkim w obszarze społecznym i medycznym. Zdrowie i dobre samopoczucie osób, nad którą sprawowana jest opieka, jest dla nas tak samo ważne jak zdrowie i samopoczucie naszych pracowników. Dlatego też wraz ze specjalistami opracowaliśmy program w celu ochrony zdrowia naszych pracowników.

Nasza koncepcja bezpieczeństwa

 

Komunikacja: Prowadzimy bieżącą wymianę informacji z publicznymi instytucjami w sektorze zdrowa i firmami prywatnymi w celu rozpoznania zagrożeń, takich jak stres, i uzyskania poprawy dla naszych pracowników.

Profilaktyka: Nasi opiekunowie i opiekunki, jak również personel medyczny poddawany jest badaniom profilaktycznym i szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa.

Oględziny: Na życzenie dokonujemy oględzin środowiska pracy w celu wykrycia potencjalnych źródeł zagrożenia.

Specjaliści: Specjaliści w kwestiach bezpieczeństwa współpracują z naszymi klientami w celu zapewnienia możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Zysk dla wszystkich

Dzięki naszym koncepcjom w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa dochodzi do mniejszej ilości nieobecności na skutek choroby. Nasi pracownicy wykazują się przy tym większym zadowoleniem. A właśnie w pracy z ludźmi, jak to ma miejsce w obszarze społecznym i opiekuńczym, czynnik zadowolenia odgrywa ważną rolę. Zadowolenie przenosi się na podopiecznych. Na tym polega koncepcja zysku dla wszystkich: dla pracowników, dla społecznych placówek i usług w tym sektorze - oraz na osoby, nad którymi sprawowana jest opieka.