Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Zbiorowy układ pracy:
sprawiedliwe wynagrodzenie, dodatki za pracę w niedziele i święta,
unormowany czas pracy –
Brilliant Personaldienste jest członkiem BAP

Play video

If you would like to activate the video please click the video button. We would like to inform you that after activation sensitive data is transfered to the service provider

Copyright: BAP, Berlin

 

Związek BAP oznacza godne warunki pracy i prawnie zabezpieczone stosunki pracy. BAP wynegocjował z Niemieckim Związkiem Zawodowym, DGB, układ zbiorowy „praca czasowa“, który obowiązuje w zawodach pielęgniarskich, takich jak opiekunowie osób starszych czy pielęgniarze i pielęgniarki. Częścią integralną układu zbiorowego są uregulowania dotyczące wynagrodzenia, płatności dodatkowych za pracę w niedziele lub dni wolne od pracy, jak również czas pracy i urlop. Dla nas jako agencji pośrednictwa pracy jest oczywiste ścisłe przestrzeganie układu zbiorowego. Ponadto oferujemy naszemu personelowi opiekuńczemu dalsze świadczenia.

Nasze zagwarantowane świadczenia

  • Wynagrodzenie powyżej taryfowej stawki

  • Dodatek z tytułu świąt, dodatek urlopowy

  • Czas pracy ustawowo uregulowany

  • Prawo do urlopu

  • Dodatki za pracę w nocy, niedziele lub dni wolne od pracy

  • Odzież robocza

  • Kształcenie ustawiczne i doskonalenie w sektorze społecznym